Programma’s

De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn doordrenkt van het slavernijverleden en haar erfenis. Enerzijds heeft het trauma van dit gevoelige verleden pijnlijke sporen nagelaten,  anderzijds is er ook sprake van verrijking. In de Amsterdamse grachtenpanden aan de Gouden Bocht komen deze twee invloeden samen. Ook is er sprake van culturele verrijking pur sang als we kijken naar theater, televisie, ontwikkelingen in de dans en naar producten op markten en in de toko’s. Stichting Stil Verleden verzorgt educatieve programma’s, lezingen en erfgoedwandelingen rondom het thema slavernij.

Voor educatie werkt Stichting Stil Verleden samen met onder andere:

Educatieve programma’s

Stichting Stil Verleden beoogt via educatie en erfgoedwandelingen leerlingen te informeren over het Nederlands slavernijverleden. Daarbij komt aan de orde de slavernij van de VOC, de WIC, de Christenslaven en de moderne slavernij. Voor leerlingen is het belangrijk dat zij in hun identiteitsontwikkeling als nieuwe burgers van Nederland, vanuit verschillende invalshoeken kennis nemen van deze geschiedenis. Voor een vijftal doelgroepen zijn lesprogramma’s ontwikkeld.

Doelgroepen:

 1. Bovenbouw Primair Onderwijs (10-12 jr.)
  Het programma ‘Slavernij, Toen en Nu’ is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs met ondermeer een koffer, een rap video en een opdracht. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Oriëntatie op Jezelf en de Wereld.
 2. VMBO (13-16 jr.)
  Het programma ‘Slaaf,Toen en Nu’ is speciaal ontwikkeld om leerlingen van het VMBO inzicht te geven in het leven van mensen in slavernij, zowel vroeger als nu, middels een gedicht en een rollenspel. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Mens en Maatschappij.
 3. Bovenbouw HAVO/VWO (16-18 jr.)
  Het programma ‘Slavernijerfgoed, Toen en Nu’ is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van HAVO/VWO-1 Leerlingen verdiepen hun kennis over het Nederlands slavernijverleden en erfgoed middels presentaties en discussies. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Mens en Maatschappij.
 4. MBO (16-20 jr.)
  Voor studenten van het MBO worden gastlessen verzorgd, waarin thema’s als kolonialisme, mensenrechten en diversiteit aan bod komen.

Alle gastlessen voor het voortgezet onderwijs sluiten aan op kerndoelen van de vakken Geschiedenis, Levensbeschouwing, Nederlands en Mens & Maatschappij.

Lezingen

Naast de educatieve programma’s verzorgt Stichting Stil verleden lezingen op maat voor geïnteresseerde groepen. De lezingen gaan vooral over het Nederlands slavernijverleden, echter wel in een brede context. Vanaf het ontstaan van de mensheid tot in het heden is slavernij aan de orde. Vaak is slavernij heel dichtbij en wordt toch niet opgemerkt. Hoe gaan we zelf om met onze eigen traumatische geschiedenis? Na afloop van elke lezing is er voldoende tijd voor vragen en debat.

De duur van de lezing bedraagt ongeveer 45 minuten, maar kan desgewenst in lengte worden aangepast. De lezingen zijn bedoeld voor maatschappelijke en culturele organisaties.

Erfgoedwandelingen

Stichting Stil Verleden verzorgt een slavenroute van anderhalf uur in Amsterdam. De route begint bij het Paleis op de Dam, waar de Sociëteit van Suriname bij elkaar kwam om de stand van zaken op de plantages en de handel in slaven te bespreken. Vervolgens gaat u de Nieuwe Kerk binnen waar Salomon du Plessis, de vader van Susanne du Plessis begraven is. Volgens verhalen was zij in Suriname de wreedste slavenhoudster van allemaal.

De route leidt u verder naar de Presbyteriaanse en Lutherse Kerk waar twee vrijgemaakte slaven zijn gedoopt. Verschillende panden aan de Herengracht, waaronder de ambtswoning van de Burgemeester, vertonen duidelijke sporen van het slavernijverleden.

Algemene informatie

De Slavenroutes zijn geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en MBO, tevens voor volwassenen.

Duur: 1,5 uur
Minimaal 8 personen

 

Heeft u interesse in onze programma’s, heeft u speciale wensen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via de contactpagina op onze website of via stilverleden.educatie@gmail.com

 

 • Stichting Stil Verleden informeert jongeren en volwassenen over het Nederlandse slavernijverleden via educatie, lezingen en erfgoedwandelingen