Monthly Archive: juni 2020

Jaarrekening 2019

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van €944,00 ondanks de bijdragen uit de samenwerking met het Haags Historisch Museum en het Amsterdam museum. Het vermogen van de stichting is gedaald naar € 1.753,00. Zoals gebruikelijk is er geen geld in kas, maar zijn alle inkomsten en uitgaven te...

Jaarverslag 2019

Het belangrijkste lesprogramma in 2019 was “Geregistreerd” op basis van de Surinaamse slavenregisters. Vanaf  31 oktober 2019 zijn de slavenregisters nu volledig online beschikbaar via de Nationale Archieven van Nederland en Suriname. Dankzij de steun van de Haëlla Stichting is het lesprogramma samengesteld. Het bijbehorende lesboekje is tot stand gekomen...