Bestuur

Stichting Stil Verleden

Stichting Stil verleden is opgericht op 22 april 2014. Het bestuur van de Stichting komt tenminste twee keer per jaar bijeen om belangrijke strategische kaders te scheppen en de jaarrekening en het beleid voor het komende jaar vast te stellen. De dagelijkse leiding is in handen van oprichter/ directeur Maria Reinders-Karg met ondersteuning van 5 medewerkers en vrijwilligers. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna herkiesbaar.

Het bestuur bestaat uit: 

Leontine Meijer-van Mensch – voorzitter Directeur etnologische collecties, deelstaat  Saksen:

Leipzig, Dresden-Hernhutt

Mieke Groen – secretaris/penningmeester Historica
Gerda Havertong Actrice -Zangeres –Theatermaker
Trilce Navarrete Hernandez Docent Erasmus universiteit Rotterdam/ economische aspecten van digitaal erfgoed
Freek Bakker Theoloog, Indonesiëdeskundige en Surinamist