Skip to main content

Geregistreerd Suriname in Nickerie

22 leerlingen van de scholengemeenschap Nickerie starten met het lesprogramma ‘Geregistreerd Suriname’, een vierdelige lesprogramma, met de focus op slavernij en migratie. De inleiding werd gegeven door drs. Maria Karg waarin haar familiegeschiedenis met het slavernijverleden verbonden is.

Heel bijzonder was het om het lesprogramma in Nickerie te laten plaatsvinden. En waarom? De grootvader  van Maria, Gottlieb Johann Jaspis Karg was in de 19e eeuw hoofdonderwijzer in Nickerie. Anno 2023 is niet meer na te gaan welke school dat is geweest.

Hulde aan de docenten die een mooie presentatie gaven van het ontwikkeld lesmateriaal, maar ook aan de leerlingen die zich daarvoor hebben opgegeven om mee te doen. Met een luisterend oor en vol interesse namen de leerlingen deel.

De bedoeling is dat er opdrachten bij de 4 lesprogramma’s horen. Op zaterdag 9 december is er in het Nationaal Archief Suriname een gezamenlijke meeting van leerlingen, docenten en begeleiders om op zoek te gaan naar verkenning van documenten en bronnen.