Skip to main content

Stil Verleden in de oudste Moskee van Nederland

Op zaterdag 1 juni 2024 gaf ik een lezing naar aanleiding van mijn boek, Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis. Deze uitnodiging kwam door de Vredesconferentie in Dn Haag wat door de Ahmadi moslimvrouwen is georganiseerd. Wat...

Lees verder

Op de meest uitdagende school van Hilversum

Ik krijg een mail. De docent heeft mijn boek gelezen, Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis. Of SSV gastlessen kan geven voor twee dagen. Het Roland Holst College valt onder de Gooise Scholen federatie in Hilversum. Natuurlijk...

Lees verder

Op de ISK in Rotterdam

Voor het tweede jaar wordt SSV uitgenodigd op de ISK in Rotterdam. Hoe mooi om te zien dat de opdrachten van de verwerkingsles er nog staan. Een mooie herinnering van vorig jaar! Wat een ontvangst! De teamleider begeleidt ons naar het lokaal waar...

Lees verder

Vrouwensociëteit in Aarle Rixtel

Een enthousiaste damesgroep staat ons op te wachten. Sommige komen al fietsend, weer anderen stappen lachend en vriendelijk uit de auto. De lezing vindt plaats in het oud Gemeentehuis van Aarle-Rixtel, nu een Trefcentrum. Bij binnenkomst worden...

Lees verder

Stichting Stil Verleden bestaat 10 jaar

Stichting Stil Verleden bestaat op 22 april 2024 10 jaar. Stichting Stil Verleden vertelt al 10 jaar het complete verhaal over het Nederlandse wereldwijde slavernijverleden. Stichting Stil Verleden gaat op uitnodiging naar scholen van alle doelgroepen...

Lees verder

OBS Wateringe Hellevoetsluis: project Keti Koti

Het is donderdag 18 april 2024. De groepen 7 & 8 zijn druk en vinden het spannend omdat wij vandaag twee gastlessen zullen geven. De groep is al 4 weken bezig met het slavernij en koloniaalverleden. En nu zijn Bert en ik in de klas om er meer...

Lees verder

Slavernij en koloniaalverleden: Burgerschap

Het is woensdag 17 april. We zijn op MBO College West. De studenten van het 2e jaar druppelen langzaam binnen. Na de presentielijst nagelopen te hebben door de docent, begin  ik met de gastles. Mooi om te starten met het slavernij en koloniaal...

Lees verder

Jaarrekening 2023

Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een verlies van € 923,84. Een negatief resultaat vanwege de  aanschaf van een laptop en de afwikkeling van het Project Geregistreerd Suriname. De eindrapportage van dit project is voorzien voor mei 2024. Zie...

Lees verder

Jaarverslag 2023

2023 was een druk jaar in alle opzichten. De boekpresentatie Stil verleden, de ontdekking van mijn slavernijgeschiedenis vond plaats maar ook vooraf aan het herdenkingsjaar werd SSV veel gevraagd op de scholen en het geven van lezingen. Door de toekenning...

Lees verder

Van Bronbeek naar wereldwijde slavernij

Het Beekdal College in Arnhem organiseert gastlessen over vrijheid. Bij binnenkomst liggen Arnhemse kranten met informatie over het slavernijverleden klaar. Vorige maand is het onderzoek van sporen van het slavernijverleden in de provincie Gelderland...

Lees verder