Skip to main content

Over ons

Maria
REINDERS-KARG

Algemeen directeur

Op de Wereld Antiracisme Conferentie in Durban in 2001 zijn slavernij en slavenhandel tot misdaden tegen de menselijkheid bestempeld. De erkenning van het slavernijverleden als deel van de gemeenschappelijke geschiedenis van alle Nederlanders kwam tot uitdrukking in de oprichting van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) in 2002.

Erfgoededucatie
Op 1 augustus 2012 werd het instituut NiNsee opgeheven zonder dat de missie van het instituut was bereikt. Kleinschalige initiatieven probeerden de leemte op het gebied van erfgoededucatie rond het thema slavernij in te vullen en zo het bewustzijn van jongeren op het gebied van slavernij te vergroten. Daarom is op 22 april 2014 Stichting Stil Verleden opgericht met als missie het Nederlandse slavernijverleden in een brede context van slavernijsystemen te plaatsen. Dat doen wij vanuit de klassieke oudheid tot de moderne vormen van slavernij.

Bewustzijn van de gedeelde geschiedenis
Daarbij is veel aandacht voor de relevantie in het nu, in een multiculturele samenleving. Het blijft belangrijk dat de nieuwe generatie Nederlanders op de hoogte is van de geschiedenis van de slavernij en de betekenis ervan voor de huidige samenleving. Bewustzijn van de gedeelde geschiedenis draagt bij aan wederzijds begrip en respect. Het Nederlands slavernijverleden is altijd een randverschijnsel gebleven op basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Activiteiten op scholen
Daar moet verandering in komen. Stichting Stil Verleden zal de educatieve activiteiten binnen scholen organiseren. Onze slavernijeducatie heeft zich in de praktijk ontwikkeld vanuit overtuiging, passie en betrokkenheid en sluit aan bij de 1 juli-herdenking, die jaarlijks gevierd zal blijven worden.

wilt u helpen?

Steun ons

Stichting Stil Verleden is financieel afhankelijk van fondsen en donaties. Met het geld dat we binnenkrijgen, organiseren wij educatieve projecten, lezingen, erfgoedwandelingen en culturele evenementen. Wilt u de stichting steunen met een geldbedrag? Geef dan een donatie.