Skip to main content

Educatieve programma’s

Stichting Stil Verleden beoogt via educatie en erfgoedwandelingen leerlingen te informeren over het Nederlands slavernijverleden. Daarbij komt aan de orde de slavernij van de VOC, de WIC, de Christenslaven en de moderne slavernij. Voor leerlingen is het belangrijk dat zij in hun identiteitsontwikkeling als nieuwe burgers van Nederland, vanuit verschillende invalshoeken kennis nemen van deze geschiedenis. Voor een vijftal doelgroepen zijn lesprogramma’s ontwikkeld.

PRIMAIR ONDERWIJS (10 – 12 JAAR)

Het programma “Hink Stap Sprong door de slavernij”, is speciaal ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs met de educatiekoffer en een opdracht. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Oriëntatie op Jezelf en de Wereld.

VMBO (13 – 16 JAAR)

Het programma ‘Slaaf, Toen en Nu’ is speciaal ontwikkeld om leerlingen van het VMBO inzicht te geven in het leven van mensen in slavernij, zowel vroeger als nu, middels een gedicht en een rollenspel. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Mens en Maatschappij.

Sailing Letters, gekaapte brieven bevrijd, brieven uit de 17e eeuw. Voor dit lesprogramma is een keuze gemaakt uit brieven waarin slavernij en slavenhandel aan de orde komen. Hierin wordt zowel direct als indirect gerefereerd aan de slavernij. Persoonlijke brieven vormen een goed  uitgangspunt voor de lessen: het geeft leerlingen de mogelijkheid zich met de briefschrijvers te identificeren. Bovendien vergroten ze het historisch besef op een heel directe manier. De brieven die per schip werden vervoerd deden er soms maanden over. Maar deze brieven bereikten hun bestemming nooit… Het vormt een groot contrast met onze tijd, waarin iedereen op elk moment en vanaf vrijwel iedere locatie met de ander in contact kan komen. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Mens en Maatschappij en burgerschap.

BOVENBOUW HAVO/VWO (16 – 18 JAAR)

Slavernijerfgoed, Toen en Nu’ is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van HAVO/VWO- Leerlingen verdiepen hun kennis over het Nederlands slavernijverleden en erfgoed middels presentaties en discussies. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Mens en Maatschappij en burgerschap.

Sailing Letters,gekaapte brieven bevrijd, brieven uit de 17e eeuw. Voor dit lesprogramma is een keuze gemaakt uit brieven waarin slavernij en slavenhandel aan de orde komen. Hierin wordt zowel direct als indirect gerefereerd aan de slavernij. Persoonlijke brieven vormen een goed  uitgangspunt voor de lessen: het geeft leerlingen de mogelijkheid zich met de briefschrijvers te identificeren. Bovendien vergroten ze het historisch besef op een heel directe manier. De brieven die per schip werden vervoerd deden er soms maanden over. Maar deze brieven bereikten hun bestemming nooit… Het vormt een groot contrast met onze tijd, waarin iedereen op elk moment en vanaf vrijwel iedere locatie met de ander in contact kan komen. Dit programma sluit aan op de kerndoelen Mens en Maatschappij en burgerschap.

MBO (16 – 20 JAAR)

Voor studenten van het MBO worden gastlessen verzorgd, waarin thema’s als kolonialisme, mensenrechten, burgerschap en diversiteit aan bod komen.

Alle gastlessen voor het voortgezet onderwijs sluiten aan op kerndoelen van de vakken Geschiedenis, Levensbeschouwing, Nederlands en Mens & Maatschappij.

Heeft u interesse in onze programma’s, heeft u speciale wensen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via de contactpagina op onze website of via stilverleden.educatie@gmail.com