Skip to main content

Cultuureducatie in Amsterdam

Het expertisenetwerk cultuureducatie MOCCA organiseerde 20 maart ‘De Kunst van Kwaliteit’ een dag nokvol workshops, interessante lezingen en debatten. Afgesloten door een markt die scholen en aanbieders van cultuureducatie met elkaar in contact bracht. MiraKa was uiteraard ook op deze markt vertegenwoordigd.

Het Landelijk en Amsterdams cultuurbeleid werd door vertegenwoordigers vanuit het Ministerie en de stad Amsterdam uit de doeken gedaan. De uitwerking van Amsterdam: 3 uur cultuureducatie voor alle kinderen in het Amsterdams primair onderwijs; 1 uur per week voor elk van de gekozen disciplines; muziek, handvaardigheid en cultureel erfgoed. Groots werd een convenant getekend hieromtrent. MiraKa kan mede invulling geven aan de programma’s rondom cultureel erfgoed zeker in dit jaar waarin de Gouden Eeuw en ‘150 jaar afschaffing slavernij’ centraal staan.

Bij de kraam en tijdens contacten in de wandelgangen werd duidelijk dat er nog steeds een taboe lijkt te rusten op het slavernijverleden. Docenten beaamden dat deze periode niet langer als een zwarte bladzijde moet worden gezien, maar integraal deel uit moet gaan maken van het cultureel erfgoed. Dat het kennen van deze geschiedenis de blik kan scherpen in het kijken naar hedendaagse vormen van slavernij, in het handhaven van de mensenrechten ook. Ik hoop dat scholen, daar waar invulling wordt gegeven aan programma’s rondom Cultureel Erfgoed, de weg weten te vinden naar Miraka.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *