Skip to main content

Week 2 van Scholenproject ‘Slavernij: Nederland en Amerika’

In de week van 12 maart heeft MiraKa weer scholen in alle windstreken bezocht: het Almere College in de polder; het Simon Vestdijk college in Harlingen; het Christiaan Huygens College in de lichtstad Eindhoven.

Op dinsdagochtend de 12e was het auditorium in Almere gevuld met zo’n 65  HAVO 4 en VWO 4&5 leerlingen. De Franse Revolutie (1789) en het Franse aandeel in de slavernij kwamen ter sprake. De leus uit de Revolutie “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap” gold zeker niet meteen voor de tot slaaf gemaakten, al werden opstanden van slaven in Haïti en later ook in Curaçao hierdoor geïnspireerd! Er werd flink gediscussieerd over de vraag of  vrijheid leidt tot gelijkheid.

De apartheid in Amerika kwam ter sprake, de homobeweging en Noord-Afrikaanse  jongeren die undercover solliciteren, omdat ze met de naam Achmed geen uitnodiging krijgen. De lagere salariëring van vrouwen, bij dezelfde arbeid als mannelijke collega’s, werd genoemd. Het onderwerp werd breder dan de grenzen van de slavernij, uitgediept naar de gelijkwaardigheid van mensen.

Op woensdag 13 volgde ik ‘de weg terug’ naar Vestdijk die, hoewel Harlinger van geboorte, de meeste  jaren in mijn woonplaats Doorn resideerde. Op 2 maart jongstleden onthulde zijn vrouw Mieke Vestdijk in Doorn een bronzen standbeeld van de bevlogen schrijver. Zo bevlogen was ook de geschiedenisdocent in Harlingen die haar leerlingen meenam in dat kielzog. Enthousiaste leerlingen die aan het eind van de presentatie nog bleven napraten.

Donderdag 14 trof ik ook op het Christiaan Huygens College in de lichtstad Eindhoven zestig zeer betrokken leerlingen die (inter)actief deelnamen aan de discussie.

Al met al een geslaagde week, die ook verwondering wekte over het feit dat de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij over het algemeen eindexamenstof is en de Nederlandse evenknie niet. Het was goed leerlingen bij te praten over de details van het Nederlands slavernijverleden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *