Skip to main content

In de luwte van het nieuwe jaar 2014

In de luwte van het nieuwe jaar 2014
werken er op veel plekken in de wereld nog kindslaven;
als soldaat, in de seksindustrie, in de kledingindustrie.
Mensenhandel is nog steeds een gangbare praktijk.

Het herdenkingsjaar 2013 is voorbij.

Het herdenken van de slavernij in onze voormalige koloniën is nog niet voorbij.
Wij hopen dat daardoor lessen uit het verleden geleerd zijn en geleerd worden.
Dat scholen dit verhaal integraal gaan opnemen in het geschiedenisonderwijs.
Om stil te staan bij wat was, om van daaruit stil te staan bij
vormen van slavernij die anno 2014 nog een feit zijn.

Wij zetten alle zeilen bij om ook in 2014 verder te werken
aan de bewustwording van de slavernij vroeger en nù,
middels o.a. lezingen en het (helpen) ontwikkelen van lesprogramma’s.
Het nieuwe jaar gloort, hoop gloort dat vanuit het besef van de slavernij zoals wij die ooit bedreven, gewerkt wordt aan het uitbannen van het misbruiken van mensen ten behoeve van geldelijk gewin. Wij zullen deze mensonwaardige toestanden ook dit jaar aan de kaak stellen.