Skip to main content

Blijvende aandacht voor slavernij …

In 2013 werd de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden, herdacht met tal van evenementen en media-aandacht. MiraKa heeft aan dit jubileumjaar deelgenomen middels educatieve programma’s, historische erfgoedwandelingen en lezingen. Veel leerlingen en andere geïnteresseerden namen via ons kennis van het Nederlands slavernijverleden èn van de moderne slavernij.

We hopen dat de aandacht voor deze historie èn actualiteit niet zal verslappen in het nieuwe jaar, waarin nog wel de nationale herdenking ‘200 jaar afschaffing slavenhandel’ in Middelburg plaatsvindt. We hopen vurig dat het Nederlands slavernijverleden het komende jaar solide ingebed zal worden in het geschiedenisonderwijs. MiraKa zet (de ontwikkeling van) haar (educatieve) programma’s voor jong & oud in ieder geval voort in 2014.

Wij wensen iedereen een goed nieuw jaar in vrede, vrijheid en liefdevolle gelijkheid!