Skip to main content

Surinaamse cultuur in Nederland …

Een groep Duitse, Australische èn Hollandse studenten van de afdeling Toerisme van Hogeschool InHolland, wandelden 9 december met MiraKa langs sporen van het Slavernij-verleden in Amsterdam. Deze erfgoedwandeling werd gemaakt in het kader van een project over de Surinaamse cultuur in Nederland.

Met het Paleis op de Dam als startpunt wandelden ze via de Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum naar de Begijnhof. Vervolgens via de Gouden Bocht naar Museum Geelvinck Hinlopen om bij de ambtswoning van de Burgemeester te eindigen. In de Schuttersgalerij gaf het tapijt, waarop meer dan 50 nationaliteiten te zien zijn, aanleiding om stil te staan bij de Surinaamse en Caribische Nederlanders; bij de achtergrond van hun komst naar Nederland. Een erfenis van Nederlands koloniaal verleden, waarin slavernij een grote rol speelde.

Niet alleen voor de buitenlandse studenten bleek deze ’levende geschiedenisles’ nieuw. De Hollandse studenten hoorden ook voor hen tot dan toe onbekende verhalen. Met wat informatie op papier werd de wandeling afgesloten. Waarna de studenten hun project voortzetten in de vorm van interviews met MiraKa over de Surinaamse Cultuur in Amsterdam en hoe het slavernijverleden daarin nog doorklinkt.