Skip to main content

NiNsee Quo vadis?

NiNsee presenteerde tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 22 februari 2014 haar nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur wil zich vooral richten op herdenkingen en educatie in de vorm van een project organisatie. Daarmee is de oorspronkelijke missie, om te streven naar de realisatie van een genuanceerd en realistisch beeld van het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis, verlaten.

Vanaf de start is MiraKa Educatie bezig Educatie van het slavernijverleden op de kaart te zetten. In 2014 zullen nieuwe stappen ondernomen worden om die missie verder in te kleuren met een zeer ambitieus programma.