Skip to main content

Erfgoedwandeling slavernijverleden als personeelsuitje

Wat mooi dat een deel van de medewerkers van NVVE ( Nederlandse Vereniging Voor Vrijwillige Levenseinde) heeft gekozen voor de erfgoedwandeling in Amsterdam van Stichting Stil Verleden (SSV) om meer te horen over het Nederlandse slavernijverleden. Eén van de medewerkers had tijdens de 1 juli herdenking de erfgoedwandeling op tv gezien en werd zo geïnspireerd om met SSV zo’n wandeling te maken.  

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met slavernij en slavenhandel, mede als bestuurder van de kolonies in Azië en de Amerika’s. Sporen van slavernij zijn nog altijd zichtbaar in de architectuur en kunst in Amsterdam, maar ook religie, economie en politiek waren destijds nauw verweven met het koloniale slavernijsysteem. Nederland had wereldwijd koloniën en in al die koloniën was slavenhandel en slavernij de basis van de economie.

De symbolen op het timpaan van het voormalige stadhuis van Amsterdam, nu het Paleis op de Dam, tonen de betrokkenheid van Amsterdam in alle delen van de wereld. De eerste vergaderingen van het bestuur van Suriname, de Sociëteit van Suriname,  werden gehouden in het stadhuis. De Sociëteit van Suriname was een samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur van Amsterdam, de West Indische Compagnie (WIC) en de familie Van Aerssen van Sommelsdijck als eigenaren van Suriname. Tussen 1683 en 1795 was Suriname een belangrijke kolonie voor de stad Amsterdam. De meer dan 100 suikerfabrieken in de stad verwerkten de ruwe suiker uit Suriname.

De ambtswoning van de burgemeester is gebouwd in 1672 door Paulus Godin, zoon van een gevluchte koopman uit Antwerpen en zelf slavenhandelaar en bestuurder. Is het goed om de vergelijking te maken met vluchtelingen vroeger en nu? In de 17e eeuw kwamen de vluchtelingen België (protestanten), Frankrijk (Hugenoten), Spanje en Portugal (Joden) en uit andere delen van Europa vanwege oorlogen en religieuze vervolgingen.

Maar kun je die vergelijking eigenlijk wel maken? We hebben het dan over mensen uit Syrië en veel andere landen, die geweld, onderdrukking en discriminatie in hun land ontvluchten. Net als toen op zoek naar vrijheid, veiligheid en een beter leven.

Nederland slavernij VOC WIC