Skip to main content

Vrouwengilde Boxtel wil meer weten over slavernij

Dag mevrouw, staat u op iemand te wachten?
Ja, maar die kent u niet.
Is het mevrouw Reinders-Karg?
De gastvrouw van het Vrouwengilde is met stomheid geslagen. </
em>

Zo begint de ontvangst van het Vrouwengilde in Boxtel bij het gemeenschapshuis ‘De Walnoot’. Binnen zitten al enkele belangstellenden te wachten en zijn al druk met elkaar in gesprek.

Vrouwengilde Boxtel is een open en onafhankelijke vereniging die toegankelijk is voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Stichting Stil Verleden is gevraagd een lezing te geven over het slavernijverleden wereldwijd.

De lezing begint met twee objecten, een handboei en een pepermolen. Die voorwerpen reizen altijd mee in de koffer om duidelijk aan te geven dat Nederland betrokken was bij slavernij in de ‘Oost’ en de ‘West’. Ruim twee miljoen slaven werden vervoerd naar Nederlandse kolonies.

Met verschillende afbeeldingen van slavernij door de eeuwen heen wordt duidelijk dat al vanaf de oudheid slavernij bestond. Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) veroverde de Republiek Nederland vele kolonies en begon ook met slavernij onder de vlag van de VOC in Azië en de WIC in de America’s.

In de zaal zaten mensen met een link naar Nederlands -Indië. Dat Azië tijdens de VOC ook slaven had is voor sommigen volkomen nieuw, gelet op verschillende reacties uit de zaal. Eén van de reacties was: ’Hoe vertel ik het mijn man’. De belangstelling en interesse was bijzonder groot. Er werden veel vragen gesteld en driftig geschreven in aantekeningen schriftjes.

De trans-Atlantische slavernij van de WIC sluit af met Suriname, het geboorteland van de spreker, waar de basis van haar identiteit ligt. Dat verhaal vanuit een ander perspectief spreekt aan. Geen zwart-wit verhaal, maar alle kleuren van het slavernijverleden, die ook vele Surinamers in zich dragen.

De lezing eindigt met de actuele vormen van moderne slavernij en uitbuiting en waar de politiek wegkijkt.

Moderne slavernij, Nederland slavernij VOC WIC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *