Tagged: Jaarverslag

Jaarrekening 2019

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van €944,00 ondanks de bijdragen uit de samenwerking met het Haags Historisch Museum en het Amsterdam museum. Het vermogen van de stichting is gedaald naar € 1.753,00. Zoals gebruikelijk is er geen geld in kas, maar zijn alle inkomsten en uitgaven te...

Jaarverslag 2019

Het belangrijkste lesprogramma in 2019 was “Geregistreerd” op basis van de Surinaamse slavenregisters. Vanaf  31 oktober 2019 zijn de slavenregisters nu volledig online beschikbaar via de Nationale Archieven van Nederland en Suriname. Dankzij de steun van de Haëlla Stichting is het lesprogramma samengesteld. Het bijbehorende lesboekje is tot stand gekomen...

Jaarverslag 2017

De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 zijn: Voor de tentoonstelling “Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof” is samengewerkt met het Haags Historisch Museum. Met het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is samengewerkt voor programma “onvrije verhalen” voor scholen. Voor het project “Maak Surinaamse slavenregisters openbaar” met projectleider dr. Coen van Galen maakt SSV...