Skip to main content

Stil Verleden komt tot leven

cropped-F01-IMGP1322-logo-basis-ANBI.jpg

Waarom een Stichting Stil Verleden

Op de Wereld Antiracisme Conferentie in Durban in 2001 zijn slavernij en slavenhandel tot misdaden tegen de menselijkheid bestempeld. De erkenning van het slavernijverleden als deel van de gemeenschappelijke geschiedenis van alle Nederlanders kwam tot uitdrukking in de oprichting van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) opgericht op 24 juni 2002, gevolgd door de onthulling van het Nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam op 1 juli 2002 door Koningin Beatrix. De herdenking van het slavernijverleden bleef voornamelijk beperkt tot Amsterdam en Middelburg.

Op 1 augustus 2012 werd het instituut NiNsee opgeheven zonder dat de missie van het instituut was bereikt. Kleinschalige initiatieven probeerden de leemte op het gebied van erfgoededucatie rond het thema slavernij in te vullen en zo het bewustzijn van jongeren op het gebied van slavernij te vergroten. Het behandelen van dit gevoelige thema verdiende juist nu blijvende aandacht na het 150 jarig jubileum van de afschaffing van de slavernij in 2013 en de 200-jarige afschaffing van de slavenhandel in 2014.

Daarom is op 22 april 2014 Stichting Stil Verleden opgericht met als missie het Nederlands slavernijverleden in een brede context van slavernijsystemen plaatsen, vanuit de klassieke oudheid tot de moderne vormen van slavernij.

Daarbij is veel aandacht voor de relevantie in het nu, in een multiculturele samenleving. Het blijft belangrijk dat de nieuwe generatie Nederlanders op de hoogte is van de geschiedenis van de slavernij en de betekenis ervan voor de huidige samenleving. Bewustzijn van de gedeelde geschiedenis draagt bij aan wederzijds begrip en respect. Het Nederlands slavernijverleden is altijd een randverschijnsel gebleven op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Daar moet verandering in komen. Stichting Stil Verleden zal de educatieve activiteiten binnen scholen organiseren. Onze slavernijeducatie heeft zich in de praktijk ontwikkeld vanuit overtuiging, passie en betrokkenheid en sluit aan bij de 1 juli-herdenking, die jaarlijks gevierd zal blijven worden.

Maria Reinders-Karg
Algemeen directeur Stichting Stil Verleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *