Category: Organisatie

Jaarverslag 2017

De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 zijn: Voor de tentoonstelling “Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof” is samengewerkt met het Haags Historisch Museum. Met het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is samengewerkt voor programma “onvrije verhalen” voor scholen. Voor het project “Maak Surinaamse slavenregisters openbaar” met projectleider dr. Coen van Galen maakt SSV...

Jaarrekening 2017

In 2017 zijn de inkomsten wat lager uitgevallen dan verwacht. Ongeveer de helft van alle inkomsten zijn afkomstig van donaties van particulieren.   Over heel 2017 is een klein verlies geleden van € 525,00 hetgeen ten laste is gebracht van het vermogen van Stichting Stil Verleden.   De balans per...

Jaarrekening 2016

In 2016 zijn de inkomsten veel lager uitgevallen dan verwacht. De vaste kosten zijn daarmee zoveel mogelijk in lijn gebracht. Over heel 2016 is een verlies geleden van €877,00 hetgeen ten laste is gebracht van het vermogen van Stichting Stil Verleden. In de bestuursvergadering van 22 april 2017 is de...

Jaarverslag 2016

Het eerste halfjaar van 2016 heeft in het teken gestaan van de Slavernijconferentie in Praag. Het tweede halfjaar stond in het teken van het educatie -event en het opstellen van educatieprogramma’s . De highligths van 2016 zijn: 1. Dankzij de toezegging van Kerk en Samenleving is een educatie- event gehouden...

Eerste jaarrekening 2014-2015

Op 22 april 2014 is de Stichting Stil Verleden opgericht. In januari 2015 is de Culturele ANBI status verkregen met ingang van de oprichtingsdatum. In het oprichtingsjaar zijn geen educatieactiviteiten ontplooid. Daarom beslaat de eerste jaarrekening van Stichting Stil Verleden de periode van de oprichtingsdatum tot en met ultimo 2015. In 2015...

Jaarverslag 2015

Voor het eerst verschijnen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het Nederlands slavernijverleden in de kolonies van de Verenigde Oost- Indische Compagnie ( VOC). In het boek van Matthias van Rossum (Kleurrijke Tragiek) blijkt de omvang van slavernij van de VOC aanzienlijk groter te zijn dan die van de trans-Atlantische...

Stichting Stil Verleden boost

Sedert 2004 timmert Maria Reinders-Karg aan de weg om het Nederlands slavernijverleden op de kaart te zetten. Eerst acht jaar binnen NiNsee waar zij verantwoordelijk was voor Educatie en Presentatie. Vervolgens twee jaar als zelfstandige professional met MiraKa Educatie. Om meer ruimte te krijgen voor haar missie is op haar initiatief Stichting Stil...

Jaarverslag 2014

Op 22 april 2014 is Stichting Stil Verleden opgericht met als missie het Nederlands slavernijverleden in een brede context van slavernijsystemen plaatsen, vanuit de klassieke oudheid tot de moderne vormen van slavernij. Daarbij is veel aandacht voor de relevantie in het nu, in een multiculturele samenleving. Het blijft belangrijk dat de nieuwe...

Stichting Stil Verleden luidt het nieuwe jaar in

Rond de jaarwisseling zijn de activiteiten van Miraka Educatie definitief overgegaan in Stichting Stil Verleden, een welhaast symbolische overgang. Maria Reinders-Karg verwacht met de, door haar opgerichte Stichting Stil Verleden, meer armslag te krijgen om het Nederlands slavernijverleden blijvend onder de aandacht te brengen. De stichting heeft recent de culturele...

Stichting Stil Verleden verkrijgt de ANBI status

Stichting Stil Verleden is bijzonder verguld met de beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. In de beschikking van 2 januari 2015 wordt Stichting Stil Verleden vanaf haar oprichting op 22 april 2014 aangemerkt als ANBI instelling en ook als culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor...