Categorie: Organisatie

Jaarverslag 2015

Voor het eerst verschijnen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het Nederlands slavernijverleden in de kolonies van de Verenigde Oost- Indische Compagnie ( VOC). In het boek van Matthias van Rossum (Kleurrijke Tragiek) blijkt de omvang van slavernij van de VOC aanzienlijk groter te zijn dan die van de trans-Atlantische...

Stichting Stil Verleden boost

Sedert 2004 timmert Maria Reinders-Karg aan de weg om het Nederlands slavernijverleden op de kaart te zetten. Eerst acht jaar binnen NiNsee waar zij verantwoordelijk was voor Educatie en Presentatie. Vervolgens twee jaar als zelfstandige professional met MiraKa Educatie. Om meer ruimte te krijgen voor haar missie is op haar initiatief Stichting Stil...

Jaarverslag 2014

Op 22 april 2014 is Stichting Stil Verleden opgericht met als missie het Nederlands slavernijverleden in een brede context van slavernijsystemen plaatsen, vanuit de klassieke oudheid tot de moderne vormen van slavernij. Daarbij is veel aandacht voor de relevantie in het nu, in een multiculturele samenleving. Het blijft belangrijk dat de nieuwe...

Stichting Stil Verleden luidt het nieuwe jaar in

Rond de jaarwisseling zijn de activiteiten van Miraka Educatie definitief overgegaan in Stichting Stil Verleden, een welhaast symbolische overgang. Maria Reinders-Karg verwacht met de, door haar opgerichte Stichting Stil Verleden, meer armslag te krijgen om het Nederlands slavernijverleden blijvend onder de aandacht te brengen. De stichting heeft recent de culturele...

Stichting Stil Verleden verkrijgt de ANBI status

Stichting Stil Verleden is bijzonder verguld met de beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. In de beschikking van 2 januari 2015 wordt Stichting Stil Verleden vanaf haar oprichting op 22 april 2014 aangemerkt als ANBI instelling en ook als culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor...

Kamer van Koophandel

Stichting Stil Verleden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de onderstaande gegevens: KvK-nummer 60580771 Rechtspersoon RSIN 22 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting Stil Verleden Statutaire zetel Gemeente Utrechtse Heuvelrug Bezoekadres Bergweg 28, 3941RA Doorn Telefoonnummer 0343707821 E-mailadres maria.karg@gmail.com Eerste inschrijving handelsregister 30-04-2014 Datum akte van oprichting 22-04-2014 Activiteiten...

Bestuur Stichting Stil Verleden

Stichting Stil verleden is opgericht op 22 april 2014. Het bestuur van de Stichting komt tenminste twee keer per jaar bijeen om belangrijke strategische kaders te scheppen en de jaarrekening en het beleid voor het komende jaar vast te stellen. De dagelijkse leiding is in handen van oprichter/ directeur Maria...

Statuten Stichting Stil Verleden

De statuten van Stichting Stil Verlden zijn opgesteld door Mr. P.A.D. Mokkum, notaris te Diemen – dossiernr: 31934 PM/IK (IK/pm) OPRICHTING STICHTING Heden twee en twintig april tweeduizend veertien verscheen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen: mevrouw MARIE KARG, wonende Bergweg 28 te 3941 RA Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug,...

Stil Verleden komt tot leven

Waarom een Stichting Stil Verleden Op de Wereld Antiracisme Conferentie in Durban in 2001 zijn slavernij en slavenhandel tot misdaden tegen de menselijkheid bestempeld. De erkenning van het slavernijverleden als deel van de gemeenschappelijke geschiedenis van alle Nederlanders kwam tot uitdrukking in de oprichting van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden...

MiraKa Educatie gestart

In september 2012 is MiraKa Educatie van start gegaan. Met verschillende educatieve programma’s waarin slavernij en het erfgoed van de slavernij centraal staan, zullen wij onderwijsinstellingen bezoeken en gastlessen verzorgen. Met verschillende educatieve programma’s wil MiraKa Educatie het bewustzijn over het slavernijverleden en de invloed hiervan op de huidige samenleving bevorderen.