Skip to main content

Stichting Stil Verleden luidt het nieuwe jaar in

cropped-F01-IMGP1322-logo-basis-ANBI.jpg

Rond de jaarwisseling zijn de activiteiten van Miraka Educatie definitief overgegaan in Stichting Stil Verleden, een welhaast symbolische overgang.

Maria Reinders-Karg verwacht met de, door haar opgerichte Stichting Stil Verleden, meer armslag te krijgen om het Nederlands slavernijverleden blijvend onder de aandacht te brengen. De stichting heeft recent de culturele ANBI status gekregen. Deze status wordt door de belasting toegekend aan instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut.

In Nederland is er de laatste jaren vooral aandacht voor de trans-Atlantische slavernij. Stichting Stil Verleden wil die aandacht verbreden tot alle vormen van het Nederlands slavernijverleden. Dat verleden plaatst ze binnen het continuüm van de slavernij; van die in de Klassieke Oudheid tot de hedendaagse slavernij. Stichting Stil Verleden wil laten zien dat het een verschijnsel van alle tijden is.

Zij beoogt bij jongeren een bewustwordingsproces op gang te brengen. Enerzijds om de identiteit van de (mede)jongeren te verhelderen en een doordacht multicultureel burger te worden. Anderzijds is het van belang dat jongeren kennis maken met de moderne slavernij om te gaan beseffen hoe deze, ook door hun eigen handelen, kan worden tegengegaan.

In 2015 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Amerika officieel werd afgeschaft. Dit belangrijke moment in de Amerikaanse geschiedenis markeert het einde van de bloedige burgeroorlog tussen de noordelijke en zuidelijke staten. Een oorlog waarin die slavernij een essentiële rol speelde. In dit jubileumjaar trekt SSV door het land om op scholen voor Voorgezet Onderwijs educatieve programma’s te verzorgen.

De geschiedenis van de slavernij verbindt Nederland en andere Europese landen èn Amerika. Het waren immers de Europese mogendheden die koloniën stichtten in de ‘Nieuwe Wereld’. Zij kochten en vervoerden slaven vanuit het Afrikaanse continent om te werken op hun plantages. Deze immense migratiestroom en mensenroof heeft de geschiedenis van Europa en Amerika ingrijpend beïnvloed. Het erfgoed hiervan -racisme, uitsluiting, stereotypering, maar niet te vergeten óók culturele verrijking – is tot op de dag van vandaag op velerlei wijzen zichtbaar in de Europese en Amerikaanse samenleving, waar ze actueel onderwerp van maatschappelijk debat is .

Stichting Stil Verleden zal ook in 2015, middels o.a. lezingen en lesprogramma’s, alle zeilen bijzetten om te werken aan de bewustwording van slavernij vroeger en nù. Om vanuit het besef van historisch perspectief, in het heden te werken aan het uitbannen van het gebruiken van mensen voor geldelijke gewin. Iets, dat hoeft geen betoog, niet strookt met de mensenrechten.