Skip to main content

Racisme en mensenrechten; Vriend en Vijand?

Vrijdag 31 oktober was MiraKa in het kader van dit project te gast op Montessori College Oost in Amsterdam, voor een 2-tal lessen in respectievelijk VMBO 3e jaar,klas Basis en Kader.

Tijdens de les werd een opname van Umberto Tans ‘late night’ gebruikt om de actualiteit van het thema te illustreren. In dit tv fragment vertelt Jeffrey Koorndijk hoe hij geen stageplek kreeg vanwege zijn huidskleur. Dit kwam aan ’t licht doordat hem abusievelijk een interne mail werd toegestuurd met de volgende tekst:

“Heb nog even gekeken is niks. Ten eerste een donker gekleurde (neger). En op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers enz.”

In het eerste deel van de les kwam het Nederlands slavernijverleden en de educatie koffer aan bod, waarin objecten gerelateerd aan de slavernij van de WIC ( West Indische Compagnie) en de slavernij van de VOC( Verenigde Oost Indische Compagnie). In het tweede deel de begripsbepaling van racisme, stereotypering en discriminatie en was er ruimte voor de ervaringen van de leerlingen zelf.

Ook werd de kern van het project ‘racisme als erfenis van de slavernij’ besproken. Bij binnenkomst van de leerlingen werd Bob Marleys Redemption song gedraaid “Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds”

Ook zagen de leerlingen voornoemd fragment van ‘Late Night’ Ze reageerden ontdaan op de uitzending. Tot slot schreef men brieven aan Jeffrey om hem over zijn teleurstelling heen te helpen.

Wij danken de leerlingen voor hun aandacht en hopen dat Jeffrey zich gesteund zal weten door alle brieven.