Skip to main content

Twee dagen Racisme & mensenrechten op het Metis Montessori College Amsterdam


Op maandag 3 en woensdag 5 november volgden een viertal onderbouwklassen ons educatieve programma met het thema van de maand van de geschiedenis van oktober 2014: ‘Vriend & vijand’.

Het werden uren van denken, voelen, kijken, schrijven, discussiëren en proeven.

In de muziek van Bob Marleys Redemption song weerklonken, bij binnenkomst van de leerlingen, de veelzeggende zinnen: “Emancipate yourselves from mental slavery; no one but ourselves can free our minds”.  Er werden objecten uit de MiraKa-koffer gevoeld, geproefd en bekeken.Na een korte introductie werd de geschiedenis van het Nederlands slavernijverleden – en hoe dit verleden het racisme heeft aangewakkerd – uit de doeken gedaan.  Ook werd gekeken naar hoe racisme zich verhoudt tot de Internationale Rechten van de mens.

Het was overduidelijk dat veel leerlingen al goed geïnformeerd waren in de voorbereidende lessen. Ongetwijfeld waren ze mede daardoor scherp en geïnteresseerd. Ze wilden graag delen wat ze al wisten, waardoor de lessen een levendig en enthousiast karakter kregen.

Zo vertelde een leerling naar aanleiding van de kalebas uit de koffer, dat deze binnen zijn cultuur wordt gebruikt voor ‘opgietingen’ bij kruidenbaden. Zo kreeg ook het suikerbrood, een product van door slaven geoogste rietsuiker,  een andere culturele invulling, door het verhaal over de betekenis die dit heeft binnen de Arabische cultuur. Hier biedt de familie van de bruid een suikerbrood aan, aan die van de bruidegom. Acceptatie betekent een verloving.

Tot slot moesten de leerlingen zelf aan de slag na vertoning van een fragment over Jeffrey Koorndijk bij Umberto Tan. Hij kreeg zijn stageplek niet vanwege zijn huidskleur. Leerlingen schreven hem brieven om hem als ‘vriend’ een hart onder de riem te steken èn ze formuleerden een aantal adviezen voor Jeffrey: Minder delen op Facebook; negeer negatieve berichten van je werkgever; ga verder met je leven; sta niet te lang stil bij het verleden; ga leuke dingen doen om het te vergeten. De leerlingen konden tijdens deze activiteit ook hun eigen verhaal kwijt.

De lessen op het Metis Montessori Lyceum waren, niet in het minst door de inzet en de persoonlijke verhalen van de leerlingen, een succes. MiraKa Educatie wil leerlingen en docenten dan ook graag bedanken voor inspirerende, leerzame èn gezellige uren.