Skip to main content

Oost en West in Brabant

Het thema van de maand van de geschiedenis is dit jaar “Oost en West’. Stichting Stil Verleden doet het slavernijverleden recht door het in al zijn facetten te belichten. Het verhaal, dat vroeger nogal eens éénzijdig werd doorgegeven, vraagt om verbreding en verdieping en ook een link met de actualiteit. In de lezing probeert Maria Reinders-Karg al die facetten – o.a. de handel en wandel van de “Oost en de West” voor het voetlicht te brengen, zodat mensen een inzicht kregen in het hele verhaal. Daarnaast kregen de toehoorders een kijkje in de keuken van haar persoonlijke geschiedenis. Zij heeft ook alle kleuren in zich.

In coronatijd waren verrassend Brabantse vrienden van Maria aanwezig naast andere aanwezigen uit Etten-Leur. Het was goed om juist deze geschiedenis onder de aandacht te brengen. Na de lezing vond er onder de aanwezigen mooie gesprekken plaats. De kolonie Nieuw-Nederland was bekend, maar dat in Azie gedwongen arbeid en slavernij aanwezig waren, daar wist men niets van.

Het persoonlijk verhaal van Maria gaf aan het geheel een mooi perspectief om vandaar uit slavernij te volgen.

Nederland slavernij VOC WIC