Skip to main content

Fotografisch wandelen door Amsterdam

Het weer was kil maar de sfeer hartverwarmend tijdens de rondleiding met het team Educatie van het fotografiemuseum Foam. De rondleiding gaf al snel aanleiding tot het uitwisselen van verhalen aan de hand van de bezochte plekken met een band met het Amsterdamse slavernijverleden. Zo leidde het verhaal dat bij de opheffing van de slavernij de voormalige slaven nog tien jaar moesten doorwerken en vaak erna ook geen andere optie hadden dan op de plantage blijven, tot het verhaal van een deelneemster over een documentaire die ze had gezien over Vietnamese vissers die tegen een hongerloon moesten vissen en overboord werden gezet als ze verzet boden tegen de onmenselijke omstandigheden. Een andere deelneemster had naar de podcast ‘De plantage van onze voorouders’ geluisterd die onder andere over de confrontatie van een rijke familie met vermogen verdiend aan de slavernij en de nazaten van tot slaafgemaakte voorouders.

Wat hen aangreep in alle verhalen was dat zowel de slaven als de koelie-arbeiders die hen opvolgden na de slavernij weinig vrijheid hadden en machteloos waren om hun situatie te veranderen. Daardoor volgden nog meer voorbeelden dat slavernij en uitbuiting ook tot in deze tijd voortbestaan. Ook het nog steeds doorwerken van de trauma’s uit het slavernijverleden en de achterstand in opleiding en inkomen die nog veel mensen met Antilliaanse en Surinaamse wortels voelen kwamen ter sprake. De rondleiding eindigde met een groepsportret bij de burgemeesterswoning naast de plaquette met de tekst die eindigt met: “Slavenhandel en slavernij zijn misdaden tegen de menselijkheid.”

Nederland slavernij VOC WIC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *