Skip to main content

De kolonies van Nederland vanaf 1605

Alle voormalige Nederlandse kolonies zijn in stappen veroverd tussen 1605 en 1667. De meeste kolonies zijn 150 tot bijna 350 jaar bestuurd door Nederland met uitzondering van de periode van de Bataafse Republiek en de Franse inname. Onderstaand het overzicht van de kolonies van de Republiek Nederland en daarna de kolonies van het Koninkrijk Nederland.

Nederland slavernij VOC WIC