Skip to main content

Slavernij en koloniaalverleden: Burgerschap

Het is woensdag 17 april. We zijn op MBO College West. De studenten van het 2e jaar druppelen langzaam binnen. Na de presentielijst nagelopen te hebben door de docent, begin  ik met de gastles. Mooi om te starten met het slavernij en koloniaal verleden. Zijn studenten daarmee bezig? Wat weten ze hiervan? Wat valt hen op in het nieuws? Goed om met die thema’s te beginnen. Ook dit is burgerschap, wat betekent het om in het verleden van de slavernij te duiken.

Ik probeer het juiste verhaal te vertellen. Op de tafel staan een pepermolen, een groot stuk kaneel, suikerriet en katoentakken. De slavernij is gelinkt aan deze voorwerpen.

Dan vertel ik hoe mijn familie aan slavernij is gelinkt, wat afwezig was in mijn opvoeding. Er werd niet overgepraat. Waarom niet, zal ik nooit weten, omdat mijn ouders er niet meer zijn. Met de kennis van nu weet ik meer en begrijp ik die geschiedenis. Dat vertel ik graag aan de studenten. De kolonies komen aan bod die te zien zijn op de wereldkaart waar Bert over vertelt.

De stellingen die ik had bedacht zijn ook te zien op de presentatie. Er komt heel langzaam een korte discussie op gang. Helaas, de gastlessen worden onderbroken door alarmoefening.

Alarmoefening MBO College West Amsterdam

Moderne slavernij, Nederland, slavernij, VOC, WIC