Skip to main content

Houwinga kiest voor slavernij in de VS

OBS Houwinga in Bad Nieuweschans doet mee aan de pilot: Tijd voor Toekomst. Een project waarin een verrijkte schooldag met extra lestijd voor leerlingen die dat het hardst nodig hebben. Zo worden leerachterstanden ingelopen en krijgen ze een bredere blik op de wereld. De leerlingen van groep 5&6 hebben het onderwerp zelf uitgekozen, namelijk Amerika. Vandaag is het zover.

De ontvangst begint met het deelnemen aan een gezonde lunch. In dat kader heeft Stichting Stil Verleden voor ieder kind een placemat mee waarop de slimme spin Anansie is te zien. Zo maken ze kennis met Anansie, die bij de leerlingen nog totaal onbekend is.

De volgende kennismaking is slavernij wereldwijd, waar het accent gelegd wordt in Amerika en met name de katoenplantages. Aan de hand van de educatiekoffer worden de leerlingen meegenomen op reis naar de Amerika’s. De educatiekoffer vinden ze gaaf en super interessant. Een leerling vindt het spullen van de oude tijd. De katoentakken mogen ze in de hand houden en de katoen kunnen ze goed voelen wat in een bakje ligt. Uit het boek de Hut van Oom Tom wordt de samenvatting kort verteld, de roep om vrijheid van de slaven. Het lied Wade in the water krijgen de leerlingen ook te horen en van Martin Luther King hadden ze ook gehoord, waar ze een stukje van de speech horen.

Dan is het tijd voor de leerlingen om mee te doen aan het schrijven van hun eigen wensen of wat ze gehoord hebben over mensen die in slavernij zijn geboren, of mensen die uitgebuit worden.

Moderne slavernij, Nederland slavernij VOC WIC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *