Skip to main content

De NeXus groep van het Bonhoeffer College

Enschede 22 maart 2024, we zijn op het Bonhoeffer college. De leerlingen van groep 7 & 8 zijn al in het lokaal waar we de gastles zullen geven. De NeXus groep bevat 10-14-jarigen waarbij dus groep 7-8 en klas 1-2 door elkaar heen zit. Het is een hele leuke en nieuwsgierige groep. Er wordt gestreefd om les te geven op 2 vwo niveau. Het is een groep gezien leerpotentie die op zoek is naar extra uitdaging.

Het is een drukte van belang, de leerkracht roept al een paar keer dat er opgeruimd moet worden. Let op, dames en heren, Even je hoofd deze kant op. Let op, Maria en Bert zijn er al om de gastles te geven.

We gaan het met jullie hebben over de slavernij wereldwijd. Maar eerst een aantal vragen aan jullie. Vandaag is het 22 maart 2024. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, of de radio aan hebt staan. Wat hoor je, wat zie je, wat weet je? ‘Oorlog’, roepen een paar kinderen. ‘Er is oorlog, er is altijd oorlog geweest, zolang er mensen bestaan is er oorlog’. Maar we hebben het ook over slavernij, als je denkt dat slavernij wettelijk is afgeschaft, willen Bert en ik het toch met jullie er over hebben. En eigenlijk zijn oorlogen en slavernij van alle tijden. Hebben de mensen niets geleerd van het verleden? Maar vandaag gaan we het hebben over de slavernij wereldwijd.

De leerlingen zien het oerwoud van Suriname en het binnenland waar afstammelingen van slaven uit Afrika gehaald zijn en een eigen samenleving hebben gecreëerd. Met een eigen taal, muziek, godsdienst, en een eigen manier van wonen en leven. De leerlingen maken kennis met het gezin waar ik uit kom. Ik sta tussen mijn ouders in en heb de zelfde leeftijd als de leerlingen. 

De Handelsondernemingen VOC en WIC zijn heel belangrijk geweest. Het ging om macht en economie, geld dus. Nederland had kolonies wereldwijd. In al de kolonies was slavernij de normaalste zaak. Bert noemt de kolonies en laat ze op de kaart zien. Slavernij was de standaard. Dat gold ook voor de America’s. Over hoeveel slaven hebben we het nu? Waar kwamen de slaven vandaan? Dat is allemaal te zien op de slides die getoond worden.

Ik laat het boek zien waar onderzoek is gedaan over de provincie Overijssel waar sporen van slavernij te vinden zijn. Informatie wat de leerlingen niet kennen. Het is stil, de leerlingen luisteren, zeker het verhaal van Lepejou maakt indruk. We sluiten af met de educatiekoffer waar objecten met hun eigen verhaal in liggen van de ‘Oost’ en de ‘West’.

Moderne slavernij, Nederland, slavernij, VOC, WIC