Skip to main content

Vrijheid tegenover onvrijheid

Op het Marklandcollege in Oudenbosch zijn de1e klassen van HAVO en VWO gestart met de kick-off van voornoemd project in het kader van debatteren over taal, maatschappij en cultuur. De leerlingen beginnen met het verkennen van de essenties van vrij en onvrij. De vrijheid die voor hen heel gewoon is, is dat voor veel mensen elders op aarde niet. De Nederlandse slavernijgeschiedenis leert ons dat óók.

Nu, in 2019, is er wereldwijd nog volop slavernij. Daar gaan de leerlingen mee aan de slag. Hoe kan die moderne slavernij bestreden worden? Hoe kunnen wij in het rijke West-Europa er een bijdrage aan leveren, dat vrijheid en welzijn voor iedereen gaat gelden? Op 9 mei verkennen de leerlingen dus de begrippen vrijheid en onvrijheid.

Aan het eind van het project zullen ze presentaties geven waarin ze met aanbevelingen zullen komen voor het bewerkstelligen van een wereld waarin iedereen vrij is. Hoe kunnen wij daar met z’n allen daar een steentje aan bij dragen? Stichting Stil Verleden vindt het een eer om onderdeel te zijn van deze kick-off en is heel benieuwd naar de aanbevelingen van deze jonge wereldburgers.

 

educatie, Nederland, slavernij, VOC, WIC