Categorie: Artikelen

Stichting Stil Verleden boost

Sedert 2004 timmert Maria Reinders-Karg aan de weg om het Nederlands slavernijverleden op de kaart te zetten. Eerst acht jaar binnen NiNsee waar zij verantwoordelijk was voor Educatie en Presentatie. Vervolgens twee jaar als zelfstandige professional met MiraKa Educatie. Om meer ruimte te krijgen voor haar missie is op haar initiatief Stichting Stil...

Afschaffing slavernij

Met de 13e wijziging op de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika is slavernij formeel afgeschaft. Deze wetswijziging werd aangenomen door het Congres op 31 januari 1865, en bekrachtigd door de staten op 6 december 1865. De strekking van de wetswijziging was: “Noch slavernij noch onvrijwillige dienstbaarheid, behalve als...

Slavernij Op School in vakblad Didactief

Eind mei kwam het vakblad Didactief met daarin het interview met Maria Reinders-Karg uit. Maria werd gevraagd naar haar mening en ervaring op het gebied van Slavernij educatie op school. Lees hier het artikel:

Know your Dutch history interview

In 1997 schreef Teun van Dijk het boek “Discourse as Social Interaction and Discourse as Structure and Process “, waarin hij bespreekt op welke wijze rassendiscriminatie wordt benaderd in de Nederlandse samenleving. Na kritische analyse van de aard van de lessen geschiedenis in de klas was één van de conclusies...

NiNsee Quo vadis?

NiNsee presenteerde tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 22 februari 2014 haar nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur wil zich vooral richten op herdenkingen en educatie in de vorm van een project organisatie. Daarmee is de oorspronkelijke missie, om te streven naar de realisatie van een genuanceerd en realistisch beeld van het...

Lagos (Portugal), begin transatlantische slavenhandel

Het koningshuis van Portugal heeft een belangrijke rol gespeeld tussen 1400 en 1600. Het toen voornamelijk agrarische Portugal bouwde een wereldrijk op dat reikte van de Maghreb (Noord-Afrika) tot Macau (China) en tot Mato Grosso (Brazilië). Hendrik de Zeevaarder (Portugees: Henrique Navegador)  (1394-1460)  is de initiator van de Portugese expansie....

In de luwte van het nieuwe jaar 2014

In de luwte van het nieuwe jaar 2014 werken er op veel plekken in de wereld nog kindslaven; als soldaat, in de seksindustrie, in de kledingindustrie. Mensenhandel is nog steeds een gangbare praktijk. Het herdenkingsjaar 2013 is voorbij. Het herdenken van de slavernij in onze voormalige koloniën is nog niet...

MiraKa Educatie bij de opening van Zwart & Wit

Onder grote belangstelling is op donderdag 31 oktober 2013 de spraakmakende tentoonstelling Zwart & Wit geopend in het Tropenmuseum Amsterdam. Hoe heeft de relatie tussen zwarte en witte Nederlanders zich de afgelopen eeuw ontwikkeld? Wat is er daarna gebeurd en waar zijn we nu? De openingstentoonstelling begint met een intrigerend monument...

Sanaa Galerie Utrecht: SLAVERY – contemporary arts incorporated?

Op zaterdag 5 oktober was er in galerie Sanaa in Utrecht een bijeenkomst over de rol van kunstenaars in het maatschappelijke debat over slavernij. Tot 19 oktober is daar een tentoonstelling te zien met werk van o.a. Emmanuel Adjei & Marleen Ozgür, Leonce Raphael Agbodjelou, Boris van Berkum, Brian Coutinho,...

DE JURK VAN ‘TANTE BEA’

KETI KOTI KROSI, verhalen en foto’s tijdens het Keti Koti Festival 2013 Maria Reinders-Karg is geïnterviewed door Marina Raymakers. Maria Karg (Paramaribo, 1951) vertelt dat haar naam komt van haar overgrootvader die in 1791 als militair vanuit Regensburg naar Suriname ging. “Zijn eerste vrouw was een slavin, Louisa von Karg....